Tankar


"För att komma till källan måste man (ibland) gå mot strömmen"

(Kultur)elitism har i alla tider definierats enligt följande:
"Många är kallade men få är utvalda".
(Kultur)relativism har mot naturlagarna ändrat definitionen till:
"Jättemånga är kallade och nästan alla är utvalda".

Är det en slump att både Stradivarius och Naturen (Gud) valde samma former när "högsta" andliga liv och "högsta" kroppsliga liv skulle skapas?