Musik

I dagens kulturella flumsamhälle kan man bli professor på att komponera musik baklänges. Avslöjar någon denna musiks irrelevans för den mänskliga hjärnan, blir denne brännmärkt som kättare i den Atonala "Statskyrkan".

Därför blir inga tonala kompositörer sen tidigt 70-tal antagna på Musikhögskolans tonsättar-linje. Däremot har man fram till idag, ökat sina utbildningsplatser från tidigare ca 3 st platser till ca 60 st, i konsten att komponera Atonal musik!

Objektiv definition av begreppet musik?
När kompositioner har tillräcklig verkshöjd, kännetecknas dessa av att de blir till något större än bara summan av delarna (noterna) Musik i traditionell betydelse är då ett faktum. Om så ej blir fallet, uppstår istället diffusa klanger eller buller, som i bästa fall kan beskrivas som ljudkonst, vilken har sin enda naturliga plats som ljudeffekter inom film och teater.

Hela världens gemensamma musikspråk möjliggör att:
melodi - harmoni - rytm kan samverka till en meningsfull helhet. Dvs en "musikalisk syntax". Denna vilar på tre grundpelare:

Grundforskning i musikpsykologi – Pythagoras matematik och fysik - Publikens reaktioner.

Det Atonala musikspråkets bas är:
Kulturrelativism    Stulet tolkningsföreträde  -  Noll publika preferenser.

Atonalister och musikskribenter i mainstream-media intalar både sig själva och publiken att det handlar om en nödvändig utveckling. Detta trots att ingen real sådan har uppnåtts efter 100 år av enveten "lobbyverksamhet"! När ska publiken (officiellt) genomskåda att det bakom det vackra ordet utveckling, kanske i själva verket döljer sig en avveckling?
Tror ni att vi bara har bostads och -finansbubblor? Vi har minst lika artificiella kulturbubblor som nu börjar spricka en efter en. Vänta bara får ni se. Ni som inte vill vänta, läs min senaste bok och bli mentalt förberedd...
Undertecknad, till vänster, är solist i Staffans kyrka, Gävle (år 1983)
Nedan en liten "musikalisk självbiografi". OBS! Ljudfilerna är överföringar från gamla privata kasettband utan redigering. För att ens komma i närheten av orginalkvalité, använd gärna hörlurar.

Klicka här för att höra musiken på YouTube.


År 1993 TV-producerade jag följande musikgodis för konnässörer:

www.youtube.com/watch?v=ofZgv0wJLnA
Undertecknad övar hemma... (år 1980)