söndag 30 december 2012

Kulturell Allemansrätt

Vad betyder egentligen ”kulturell allemansrätt”? 


1. Professionell Högkultur tillgänglig för alla, om än nyttjad av få.

2. Amatöristisk Lågkultur också tillgänglig för alla men nyttjad av många.